Stadsverwarming: tijd om de balans op te maken

Stadsverwarming: tijd om de balans op te maken

Zijn we nu duurder uit of juist niet?

In januari 2014 is in Nederland de Warmtewet van kracht gegaan. Een wet die in het leven is geroepen om consumenten die van stads- of blokverwarming gebruikmaken, te beschermen aangezien zij vastzitten aan één bepaalde energieleverancier en dus niet kunnen overstappen. De Warmtewet moet er onder andere volgens het principe “niet meer dan anders” voor zorgen dat huishoudens met stadsverwarming of een andere collectieve warmtevoorziening, niet meer betalen voor de levering van warmte dan huishoudens met een cv-ketel. Toch constateren de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Woonbond nu dat deze Warmtewet ontoereikend is met het oog op de consumentenbescherming en dat gebruikers van stadsverwarming op jaarbasis honderden euro’s duurder uitkomen.

Tekortkomingen Warmtewet

Eind 2014, een klein jaar na de invoering van de Warmtewet, tikte de teller van consumentenklachten over stadsverwarmingskosten al ruim de 7.500 aan. De drie partijen hebben destijds de Tweede Kamer gewezen op alle punten waarin de wet naar hun inzicht tekortschiet. Op 4 februari jongstleden heeft de Kamer diverse belanghebbenden, zoals leveranciers, toezichthouder en overheden, uit de energiesector uitgenodigd voor een zogenaamd rondetafelgesprek over ieders ervaringen met de Warmtewet.

Hoogste tijd

Uiteraard is het goed dat er gesprekken op dit niveau worden gevoerd en de mogelijke knelpunten op korte termijn snel worden weggewerkt. Toch gaat er vaak aanzienlijk wat tijd overheen om tot een duidelijke slotsom te komen als alle partijen aan tafel zitten: de belangen lopen immers uiteen. Het voorstel van VEH aan de Tweede Kamer luidt dan ook om simpelweg de theoretische plannen naast de werkelijke financiële kosten te leggen. Of nog sneller: pak een jaarnota van een gemiddeld huishouden dat is aangesloten op stadsverwarming en leg dat naast een vergelijkbaar huishouden met een cv-ketel. Een koud kunstje lijkt ons zo. En over koud gesproken, laten we hopen dat de Warmtewet behoorlijk ‘geïsoleerd’ is voordat de volgende koude winter op de stoep staat. Door het hele land is er kritiek op de warmtewet, zo is in de onderstaande video van Omroep Brabant te zien dat er ook in Brabant klachten zijn.